Адвокат Емилия Кавалджиева осигурява максимална защита интересите на клиентите си и гарантира бързо и ефикасно постигане на оптимални резултати. Правните консултации са ефективни по отношение на време и средства. Главна задача винаги е осигуряването най-доброто решение за Вас в конкретната ситуация.

За улеснение за търговските дружества, с оглед цялостната им дейност, Адвокат Емилия Кавалджиева предлага сключване на Договор за абонаментно правно обслужване. Адв. Кавалджиева предоставя високо квалифицирано правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица, срещу месечно абонаментно възнаграждение. Абонаментното правно обслужване е форма на обслужване, при която за определен период от време се предоставят всички необходими за нормалното функциониране дейността на Клиента правни услуги, в това число и решаване на неговите внезапно възникнали правни проблеми.

В абонамента са включени всички услуги, подробно описани в сайта.

Пълното правно обслужване на клиентите им предоставя спокойствие и сигурност, при решаване на възникналите проблеми от специалист, който познава дейността на дружеството в детайли и на когото могат да разчитат. По този начин, срещу заплащане на месечна абонаментна такса за предварително уговорен обем правни услуги и намалено допълнително заплащане на извършените над този лимит правни услуги, клиентите-абонати получават специално внимание и неотложно юридическо обслужване.

На моите клиенти, сключили договори за абонаментно обслужване, е гарантирано приоритетно разглеждане и своевременно решаване на всички възникнали юридически проблеми. Този подход помага предоставянето на навременна и компетентна правна помощ на разумни цени.

АБОНАМЕНТНОТО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ОСИГУРЯВА НА КЛИЕНТА:

 • Оптимална правна защита и съдействие, предвид специфичните особености на извършваните от него дейности;
 • Изграждане на цялостна и дългосрочна правна концепция за неговото развитие и за оптимизиране на дейността му;
 • Фиксирана месечна такса за определен обем правни услуги;
 • Намалени разходи за правни услуги, извършвани от квалифициран адвокат;
 • Спестени разходи за юридически персонал;
 • Решения, съобразени с индивидуалните особености и спецификата на извършваната търговска дейност;
 • Специално внимание и обслужване с предимство пред другите клиенти;
 • Готовност за максимално бързо и оптимално решение на всички въпроси;
 • Постоянно и неотложно правно обслужване на клиента, изцяло съобразено с нуждите му и възникналите проблеми при упражняване на дейността му.
 • Борбата не свършва с победата.

 • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1