• консултации във връзка с определянето на обекти на обществени поръчки;
  • консултации във връзка с провеждането на поръчки;
  • сключване на договори по ЗОП.
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1