• Откриване на производство по несъстоятелност по молба на длъжник или кредитор
  • Присъединяване на кредитори в производство по несъстоятелност
  • Предявяване на вземанията от кредитори и защита на длъжника
  • Процесуално представителство по искове за установяване на вземанията
  • Защита при оздравяване на предприятието на търговеца
  • Защита на длъжника срещу отменителни искове
  • Защита при публична продан и разпределение на постъпилите суми
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1