• Консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел
  • Пълна проверка на вещните права, на наличието/липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти
  • Участие в преговори и изготвяне на предварителните договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, на завършени обекти, на обекти в строеж и при предстоящо строителство
  • Пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради
  • Придобиване на недвижими имоти на публична продан
  • Договори за наем и управление на недвижими имоти
  • Консултации по вещни казуси
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1