• Консултации по всички видове търговски сделки
  • Изготвяне на всички видове граждански и търговски договори
  • Участие в преговори при сключване, изменение, разваляне и прекратяване на търговски сделки
  • Участие и/или представителство при водене на преговори
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1