• Представителство пред държавни и общински органи
  • Обжалване на индивидуални административни актове пред административните съдилища
  • Обжалване на административнонаказателни постановления пред горестоящия орган и съответния съд
  • Съвети, водене на преговори и изготвяне на извънсъдебни споразумения
  • Представителство и защита по данъчни, търговски и трудови дела
  • Представителство пред арбитражни съдилища
  • Представителство при производства за принудително изпълнение
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1