• Обжалване на административни актове и наказателни постановления;
  • Консултации във връзка с издаване на различни администравни актове, включително сертификати, лицензи или разрешителни;
  • Представителство пред държавните и общински органи.
  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1