Правните консултации, които се предоставят касаят:

  • недвижими имоти
  • въпроси от семейното право – родителски права, развод, осиновявания, запрещения
  • задълженият към монополни дружества - Топлофикация, ВиК, електроразпределителни дружества
  • въпроси по изпълнителни дела и търговски спорове.

Въпроси от посочения характер, можете да задавате чрез запитване по имейл или при провеждане на лична среща. Обикновено, за да се даде отговор на поставените въпроси е необходимо да се прегледат документите, с които разполагате по случая и да се изяснят конкретните факти, което предполага провеждането на разговор.

Безплатни консултации за материално затруднени лица

В случай, че желаете да се срещнем за разговор, но не разполагате със средства за заплащане на консултацията, цената на която е 50 лева, можете да запишете час за безплатна консултация, които консултации се провеждат всеки първи и трети петък от месеца в часовете от 10.30 до 14.00 часа.

Съгласно чл.38, ал. 1 от Закона за адвокатурата адвокатът може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:

  • лица, които имат право на издръжка
  • материално затруднени лица

За да си запишете час за консултация, моля обадете се на телефон 056/988 889 или 0888 424 489.

  • Борбата не свършва с победата.

  • Тя започва с нея...

056 988 889, 0888 424 489
emiliq_kavaldjieva@abv.bg
Бургас 8000, ул. "Пиротска" № 11, ет. 1